Quý khách cần đặt bánh vui lòng liên hệ

Website: https://banhkem.info/

Điện thoại: 0969 835 069

Email: banhkeminfo@gmail.com

Địa chỉ: 25 Thành Thái – Phường 14- Quận 10 – TP HCM